Periodic Table of Elements

Sorted by Heat of Vaporization

NameSym#
0.0845 kJ/molHeliumHe2
0.44936 kJ/molHydrogenH1
0.452 kJ/molVanadiumV23
1.7326 kJ/molNeonNe10
2.7928 kJ/molNitrogenN7
3.2698 kJ/molFluorineF9
3.4099 kJ/molOxygenO8
6.447 kJ/molArgonAr18
9.029 kJ/molKryptonKr36
10.2 kJ/molChlorineCl17
12.129 kJ/molPhosphorusP15
12.636 kJ/molXenonXe54
15.438 kJ/molBromineBr35
16.4 kJ/molRadonRn86
20.752 kJ/molIodineI53
34.76 kJ/molArsenicAs33
37.7 kJ/molSeleniumSe34
52.55 kJ/molTelluriumTe52
58.2 kJ/molZirconiumZr40
59.229 kJ/molMercuryHg80
67.74 kJ/molCesiumCs55
72.216 kJ/molRubidiumRb37
77.14 kJ/molAntimonySb51
79.87 kJ/molPotassiumK19
96.96 kJ/molSodiumNa11
99.57 kJ/molCadmiumCd48
104.8 kJ/molBismuthBi83
115.3 kJ/molZincZn30
127.4 kJ/molMagnesiumMg12
128.9 kJ/molYtterbiumYb70
142 kJ/molBariumBa56
143.5 kJ/molEuropiumEu63
144 kJ/molStrontiumSr38
145.92 kJ/molLithiumLi3
153.6 kJ/molCalciumCa20
164.1 kJ/molThalliumTl81
166.4 kJ/molSamariumSm62
177.7 kJ/molLeadPb82
191 kJ/molThuliumTm69
226 kJ/molManganeseMn25
230 kJ/molDysprosiumDy66
231.5 kJ/molIndiumIn49
241 kJ/molHolmiumHo67
250.58 kJ/molSilverAg47
258.7 kJ/molGalliumGa31
261 kJ/molErbiumEr68
273 kJ/molNeodymiumNd60
292.4 kJ/molBerylliumBe4
293.4 kJ/molAluminumAl13
295.8 kJ/molTinSn50
296.8 kJ/molPraseodymiumPr59
300.3 kJ/molCopperCu29
314.2 kJ/molScandiumSc21
330.9 kJ/molGermaniumGe32
330.9 kJ/molTerbiumTb65
334.4 kJ/molGoldAu79
344 kJ/molPlutoniumPu94
344.3 kJ/molChromiumCr24
349.6 kJ/molIronFe26
355.8 kJ/molCarbonC6
355.9 kJ/molLutetiumLu71
357 kJ/molPalladiumPd46
359.4 kJ/molGadoliniumGd64
363 kJ/molYttriumY39
370.4 kJ/molNickelNi28
376.5 kJ/molCobaltCo27
384.22 kJ/molSiliconSi14
414 kJ/molCeriumCe58
414 kJ/molLanthanumLa57
421 kJ/molTitaniumTi22
477 kJ/molUraniumU92
489.7 kJ/molBoronB5
493 kJ/molRhodiumRh45
510 kJ/molPlatinumPt78
514.4 kJ/molThoriumTh90
575 kJ/molHafniumHf72
595 kJ/molRutheniumRu44
598 kJ/molMolybdenumMo42
604 kJ/molIridiumIr77
660 kJ/molTechnetiumTc43
682 kJ/molNiobiumNb41
715 kJ/molRheniumRe75
743 kJ/molTantalumTa73
746 kJ/molOsmiumOs76
824 kJ/molTungstenW74

[Last Updated: 2/22/2007]

Citing this page

If you need to cite this page, you can copy this text: